Beweegprogramma's

De doelstelling van een beweegprogramma is de deelnemer te laten komen tot een structurele actieve en gezonde leefstijl.
De pijlers van een programma zijn conditieverbetering, toename van spiermassa, leefstijlverandering en kennisoverdracht.

Een beweegprogramma beslaat minimaal 3 maanden. Er zijn gedurende 11 weken per week twee groepsbijeenkomsten van een uur, de groepsgrootte is maximaal 8 deelnemers.
Voorafgaand is er een individuele intake met testen en metingen, deze metingen worden herhaald na 3, 6 en 12 maanden.
De beweegprogramma's worden, afhankelijk van polis en zorgverzekeraar, geheel of gedeeltelijk door de zorgverzekeraar vergoed.
Voor deelname is een verwijzing van de huisarts of specialist noodzakelijk.

Op dit moment bieden wij het beweegprogramma Diabetes Mellitus II, Fit en Gezond gewicht, COPD en het beweegprogramma Rugtriatlon aan. Wij zijn hiervoor specifiek geschoold.

Tevens is er een beweeggroep Oncologie. De beweegroep oncologie is bedoeld voor (ex)kankerpatiƫnten die fysiek minder belastbaar zijn dan voorheen dan wel diverse lichamelijke klachten hebben, zoals vermoeidheid of verminderd uithoudings-
vermogen. Ook tijdens de chemo-behandeling zijn er goede mogelijkheden om door te trainen.

Voor nadere informatie kunt u het beste contact opnemen met de praktijk.
Hier de betreffende brochures:

folder DM2 1 folder Fit en Gezond gewicht 1 folder Oncologie 1 folder Rugtriatlon 1