Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut heeft zich na de opleiding fysiotherapie gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen. 

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen. Bij sommige kinderen kan de ontwikkeling echter vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan komen door een aandoening aan de zintuigen, het zenuwstelsel, de organen of het houdings- en bewegingsapparaat met als gevolg te weinig motorische ervaring.
Bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van het kind en het functioneren in een groep, dit kan de verdere ontwikkeling van het kind sterk beïnvloeden.
Juist deze kinderen hebben meer  oefening nodig om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen of moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te functioneren.

Kinderen vragen om een specifieke eigen benadering, er wordt behandeld in een kindvriendelijke omgeving, gebruik gemaakt van specifiek spelmateriaal en de instructies en dosering worden aan het kind aangepast.
Als het nodig is, kan de  behandeling thuis plaatsvinden, dit gebeurt o.a. bij baby's en bij kinderen met ernstige beperkingen.

Voorbeelden van indicaties:

  • motorische ontwikkelingsachterstand
  • orthopedische afwijkingen
  • lage of hoge spierspanning
  • ademhalingsproblematiek
  • voorkeurshouding
  • billenschuiven
  • houdingsproblemen
  • schrijfproblemen
  • sensomotorische problemen
  • DCD, ADHD, pervasieve ontwikkelingsproblemen