Praktijkinformatie

Openingstijden

De openingstijden zijn:
       
Maandag : 8.00 uur tot 21.00 uur  
Dinsdag : 8.00 uur tot 18.00 uur  
Woensdag 8.00 uur tot 20.00 uur  
Donderdag : 8.00 uur tot 21.00 uur  
Vrijdag : 8.00 uur tot 18.00 uur  
Zaterdag   9.00 uur tot 12.00 uur  
       
Bij afwezigheid zoals tijdens visites rijden of tijdens besprekingen
is de praktijk telefonisch altijd bereikbaar onder kantoortijden.

Contact
Telefonisch zijn wij bereikbaar op nummer 0575-515655 . Wij maken gebruik van de telefoonservice van Fys'optima, zodat wij verzekerd zijn van een optimale bereikbaarheid. Dit houdt in dat de telefoonservice de telefoon beantwoordt, indien wij dit zelf op dat moment niet kunnen, en wij via de mail het bericht doorkrijgen en u zo nodig terugbellen.

Ook kunt u ons per mail bereiken:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Tarieven
Met de meeste zorgverzekeraars hebben we contracten afgesloten. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Tarievenlijst Fysiotherapie 2017  

Aanmelden
Wij streven ernaar om niet met een wachtlijst te werken en een cliënt binnen 2 werkdagen in te plannen.

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw verzekeringsbewijs en identiteitsbewijs en, indien van toepassing, een verwijsbrief van de arts. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut.

DTF
Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is.

Bij het eerste bezoek zal er een screening plaats vinden. Na dat gesprek wordt met u besproken of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling door een fysiotherapeut of dat een bezoek aan de huisarts gewenst is.

Afmelden
Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Wanneer dit niet gebeurt, zijn wij genoodzaakt om de behandeling bij u in rekening te brengen. In overleg met uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Kwaliteit
De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister van het KNGF.

De praktijk is gecertificeerd volgens het HKZ certificatieschema.

Huisregels
Wij vragen u voor iedere behandeling een badhanddoek mee te nemen.

Binnen de praktijk (wachtkamer, behandelruimten en oefenzaal) mag niet worden gerookt.
Fysiotherapie Eefde is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de eigendommen van patiënten.

Klachten
Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of praktijkhouder. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.

Privacyreglement
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.Het complete reglement is in de praktijk ter inzage. Tegen kostprijs kunt u een fotokopie krijgen.

AED
Wanneer u een reanimatieverklaring heeft, bent u zelf verantwoordelijk dit te laten weten

Betalingsvoorwaarden

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
  3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten,  komen ten laste van de patiënt/cliënt.